Investujeme do přírody

Zabývající se vývojem inovačních technologií výroby hnojiv a zpracováváním nerostných surovin přírodního a technologického původu

O nás
Zaměření
 • Těžba sapropelu a rašeliny

 • Výroba organického rašelinového a sapropelového hnojiva s obsahem huminových látek: rašelinový sapropelový koncentrát (RSK), stimulátor růstu

 • Zpracovávání hnojiv s obsahem huminových látek z odpadu živočišné a drůbežářské výroby, popř. z jiného organického průmyslového a komunálního odpadu

 • Zpracovávání odpadu hutního průmyslu, popílku a odpadu vzniklého při obohacování

Zaměření

Naši odborníci vyvinuli technologii výroby přípravku RSK s obsahem huminových látek (bahenního sapropelového koncentrátu), půdního kondicionéru vhodného k obnovení a udržování úrodnosti půdy.

Těžba

Ložiska sapropelu existují na území celé země, za nejlepší jsou však považovány ložiska vzdálená od města a průmyslových oblastí. Taková ložiska jsou zpravidla ekologicky čistá a neobsahují ani stopu antropogenních či technologických vlivů. Těžba probíhá v jezerech po provedení předběžného průzkumu.

Zpracování

Technologie zpracovávání organického odpadu různého původu, kterou jsme vyvinuli, nevyžaduje žádné nákladné ani výjimečné zařízení. Vyznačuje se kompaktností, její provoz je jednoduchý, má nízkou spotřebu elektřiny, využívá suroviny beze zbytku a doba zpracovávání produkce je krátká. 

Výroba

Tradiční postup při zpracovávání rašeliny a sapropelu je u nás ve výrobě doplněn novátorskými změnami v podobě dokonalejší kavitační technologie, umožňující zvýšit objem výroby současně se zvýšením ukazatelů jakosti.

Výzkum

Stanovení poměru hlavních druhů surovin, nastavení způsobu zpracovávání, optimalizace současné výroby RSK a zpracovávání organického odpadu podniků živočišné a drůbežářské výroby na průmyslovém zařízení, laboratorní výzkum za účelem zlepšení efektivity.

Odběratelé

V současné době vlastníme široké spektrum technologií velmi efektivní výroby produktů z rašeliny a sapropelu, žádané v různých odvětvích národního hospodářství, zejména v zemědělské výrobě, v chovu ryb, v rekultivaci, výrobě sorbentů, výstavbě silnic, hutnictví, v přípravě vrtných směsí a cementové kaše a také ve výrobě léčiv, ve zdravotnictví a v kosmetice.

Technologie

Všechny fáze výroby půdního kondicionéru s využitím nabízené technologické linky jsou energeticky úsporné a čím je rozhraní hlubší, tím je nabídka dodávané produkce širší a úspory surovin, energií a pracnosti na jednotku produkce jsou významnější.

Výsledky výzkumu

Koncentrát zvyšuje množství půdních mikroorganismů rozkládajících obtížně odbouratelné minerální a organické sloučeniny fosforu. Po aplikaci koncentrátu dochází ke zlepšení zásobení půdy dusíkem: množství amonifikujících bakterií se zvýší na 3 až 5násobek, v jednotlivých případech byl zaznamenán až desetinásobný růst amonifikátorů a nitrifikujících bakterií na 3 až 7násobek. Díky zlepšení životních podmínek volně žijících bakterií se po aplikaci koncentrátu jejich schopnost vázat na sebe molekulární dusík z atmosféry zvýší téměř na 10násobek. Byl zjištěn podpůrný účinek koncentrátu u hlízkovitých bakterií druhu Rhizobium trifolii, žijících v symbióze s luštěninami (vojtěška, lupina, jetel, hrách, vika, fazole) a také u mikroorganismů, žijících v rhizosféře v oblasti kořenové sekrece jiných rostlin než luštěnin. To znamená, že aplikace koncentrátu do půdy podporuje činnost všech druhů mikroorganismů, schopných vázat na sebe a proměňovat atmosférický dusík na podobu, kterou jsou kulturní plodiny schopné absorbovat.

RSK v rostlinné výrobě

Obnovení úrodnosti půdy. Zvýšení sklizně:

 • Ozimá pšenice až 60 %

 • Ječmen 28%

 • Oves 27 %

 • Brambory 47 %

 • Zelí 22 %

 • Červená řepa 36 %

 • Hrách 27 %

 • Trávní krmná směs 49 %

RSK v živočišné výrobě

 1. Přírůstek hmotnosti u telat až 20 %

 2. Přírůstek hmotnosti u chovných jalovic až 44 %

 3. Zvýšení produkce mléka 23 %

 4. Zvýšení odchovu kuřat-brojlerů 15,8-17,2%

 5. Odchov zdravých kuřat 12 až 14 %

 6. Snůška vajec 7 až 19 %

 7. Chov slepic 6,2 %

 8. Přírůstek hmotnosti u odstavených selat 7,9 až 16 %

 9. Přírůstek hmotnosti podsvinčat 9,6 až 342 %

 10. Snížení nákladů na krmivo na 1 kg přírůstku hmotnosti o 14,4 %

Certifikáty

Máte dotaz? Napište nám!

Kancelář

PRECO INVEST s.r.o.Pod Barvířkou 3348/11, Smíchov, 150 00 Praha

Kontakty

© Copyright PRECO INVEST s.r.o. All Rights Reserved

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google