Rašelinovo – sapropelický koncentrát PRECOCARE
– huminová krmná přísada ve výživě farmářské drůbeže a hospodářských zvířat

Výroba a technologie jsou založené na šetrném vztahu k přírodnímu bohatství, obnově a podpoře zdravého ekosystému

VYTVOŘENO PŘÍRODOU

Pro výrobu PRECOCARE se používají výhradně ekologické složky šetrné k životnímu prostředí:

 • jezerní sapropel

 • nížinná rašelina

 • jezerní voda

EKOLOGICKÉ

Suroviny pro výrobu PRECOCARE se získávají z ekologicky čistých nalezišť a jezer, daleko od průmyslových podniků a městských sídel.

Pro zakoupení zboží nám prosíme zavolejte (+420 773 466 954) nebo napište do formuláře Kontakty. Nebo nám pošlete e-mail na adresu: info@precoinvest.cz.

Brzy otevíráme internetový obchod a proces objednání bude probíhat jednodušší.

CHARAKTERISTIKA

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Hmotnostní podíl organických látek v sušině, %: ≥85
Hustota, g/cm3: ≥ 1,05-1,1
Vlhkost, %: 85-90%
Kyselost, pH: 7,3-9,5
Skupenství: kapalina

 • zrychluje růst zvířat a drůbeže, snižuje nemocnost a úmrtnost, zvyšuje odolnost vůči nepříznivým podmínkám prostředí a také vůči zbytkovým toxinům v krmivu;

 • snižuje vylučování amoniaku střevní biotou zvířat a drůbeže a také z hnoje (podestýlky);

 • poskytuje absorpční účinek v trávicím traktu zvířat. Váže bílkovinné toxiny a toxické látky, výrazně snižuje nebo zcela zastavuje jejich vstřebávání a urychluje jejich vylučování;

 • zajišťuje vyšší přírůstek živé hmotnosti nově narozených zvířat a drůbeži ve srovnání s krmením bez huminových doplňků.

SLOŽENÍ UŽITEČNÝCH KOMPONENTŮ PRECOCARE, mg/l:
Ph 7,3-9,5 aminokyseliny asparagin 210-237
Huminové kyseliny 12000-15000 treonin 70-93
fulvokyseliny ≤10000 serin 100-124
sušina 6,3% glutamin 280-320
Mikroelementy Makroelementy prolin 275-321
měď 0,70-0,99 dusík 2 095-2 326 glycin 72-93
zinek 0,40-0,70 draslík 106-144 alanin 175-206
mangan 1,18-3,80 železo 60-96 valin 110-144
hořčík 122-198 vápník 80-128 metionin 61-82
fosfor 30-150 izoleucin 59-82
Vitamíny leucin 156-168
А 0,106-0,125 В5 0,0130-0,154 tyrosin 80-103
Е 0,075-0,095 В6 0,014-0,018 fenylalalin 160-186
В1 0,010-0,016 Вс 0,0025-0,0042 histidin 220-258
В2 0,027-0,056 К3 0,0027-0,0038 lyzin 158-186
В3 0,034-0,045 В12 0,00007-0,00009 arginin 76-83

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRECOCARE obsahuje huminové kyseliny a fulvokyseliny, které zajišťují ekologicky čistý chov hospodářských a kožešinových zvířat a drůbeže při znečištění dusičnany, herbicidy, pesticidy, kontaminací sloučeninami těžkých kovů a ionizujícího záření.

Přidáním 0,2% vodného roztoku rašelinovo-sapropelického koncentrátu PRECOCARE do stravy se zvyšuje celková účinnost výživy hospodářských zvířat a drůbeže o 10-20 %.

Umožňuje zvýšit živou hmotnost zvířat o 5-12 %, snížit úmrtnost o 13-18 % a snížit spotřebu krmiva na jednotku přírůstku živé hmotnosti o 5-10 % za stejných podmínek chovu.

Rovněž pomáhá zvýšit odolnost jejich organismu vůči nepříznivým podmínkám prostředí a reziduálním toxinům v krmivu.

Pro zakoupení zboží nám prosíme zavolejte (+420 773 466 954) nebo napište do formuláře Kontakty. Nebo nám pošlete e-mail na adresu: info@precoinvest.cz.

Popis výrobku

PRECOCARE se úspěšně používá jako přísada do krmiv pro hospodářské zvířata a drůbež. Různé výzkumné studie prováděné po celém světě prokázaly pozitivní výsledky týkající se použití huminových kyselin jako organické složky krmiv.

Výhodná

Podporuje lepší příjem živin – zvyšuje účinnost krmiva.

Bezpečná

Neškodná pro zvířata i lidi, bez alergenních a karcinogenních vlastností.

POUŽITÍ a DÁVKOVÁNÍ

Druh a věk zvířat

Denní norma, ml/kg živé hmotnosti Doba podávání/přestávka
Březí krávy 30 dní před otelením 0,5 ml s krmivem 15 dnů / 10 dnů
Dojné krávy 0,5 ml s krmivem, se siláží 15 dnů / 10 dnů
Telata 2-6 měsíců 0,5 ml s krmivem 15 dnů / 10 dnů
Telata od 10 dnů do 2 měsíců 0,4 ml s odstředěným mlékem, kaší 60 dnů
Selata sající mateřské mléko, od doby příkrmu 0,4 ml s mlékem, kaší 15 dnů / 10 dnů
Odstavená selata 0,5 ml s krmivem 15 dnů / 10 dnů
Březí prasnice 4-5 týdnů před vrhem selat 0,5 ml s krmivem do 60 dnů
Březí ovce, kozy 0,5 ml s krmivem, se siláží 15 dnů / 10 dnů
Jehňata, kůzlata do 4 měsíců 0,4 ml s krmivem 15 dnů / 10 dnů
Kůzlata 4-8 měsíců 0,5 ml s krmivem 15 dnů / 10 dnů
Koně, velbloudi 2 ml s krmivem 28 dnů / 28 dnů
Králíci 0,4 ml s krmivem 15 dnů / 10 dnů
Kuřata – brojleři 2 l na 1000 litrů pitné vody po celou dobu chovu
Slepice – nosnice 2 l na 1000 litrů pitné vody 30 dnů / 7 dnů
Krůta, kachny, husy, pštrosy 2 l na 1000 litrů pitné vody 30 dnů / 7 dnů
Druh a věk drůbeže Denní norma, ml/kg živé hmotnosti Doba podávání/přestávka
Kuřata – brojleři Pitná voda s koncentrací humátů 2 g na litr od 2 dnů do 40 dnů
Slepice – nosnice 0,25 ml s krmní směsi nebo pitnou vodou 14-20 dnů / 7 dnů
Krůta 0,25 ml s krmní směsi nebo pitnou vodou 14-20 dnů / 7 dnů
Kachny, husy 0,25 ml s krmní směsi nebo pitnou vodou 14-20 dnů / 7 dnů
Kuřata Pitná voda s koncentrací humátů 2 g na litr 48 dnů / 30 dnů

Pro zakoupení zboží nám prosíme zavolejte (+420 773 466 954) nebo napište do formuláře Kontakty. Nebo nám pošlete e-mail na adresu: info@precoinvest.cz.

Kuřata

Ve 42 denní studii byla použita brojlerová kuřata plemene Arbor Acres od prvního dne života; testovací skupinu tvořilo dva tisíce kuřat a kontrolní skupinu dva tisíce kuřat. Přidání 2 litrů na 1000 l vody rašelinovo-sapropelického koncentrátu PRECOCARE jako krmné přísady do krmiva ve formě podání s pitnou vodou ukázalo následující účinky:

 1. pozitivní vliv na jejich růst a zvýšení produkce masa.

 2. zvýšení ekonomické efektivity chovu.

STRUKTURA NEMOCNOSTI BROJLEROVÝCH KUŘAT
Patologická a anatomická diagnostika Testovací skupina, kusy Kontrolní skupina, kusy
Airsacculitis 3 30
Asfyxie 11 26
Gastrointestinální onemocnění 30 45
Kolibacilóza 3 23
Respirační onemocnění 6 35
Peritonitida 1 18
Dystrofie 3 40
Hepatitida 1 76
Dehydratace 3 17
Celkem nečitelné 61 310
Celkem před testováním, kusy 2000 2000
Na konci testu, kusy 1939 1690
Celková bezpečnost, % 97 85
DYNAMIKA NABÍRÁNÍ ŽIVOTNÍ VÁHY A ZVYŠOVÁNÍ PRŮMĚRNÝCH DENNÍCH NABÍZENÍ
Počet dní výzkumu Skupina
kontrola, g test, g
živá hmotnost průměrný denní přírůstek hmotnosti živá hmotnost průměrný denní přírůstek hmotnosti
1 0,045 0,045
7 0,181 0,019 0,197 0,022
14 0,467 0,041 0,531 0,048
21 0,801 0,048 0,909 0,054
28 1,264 0,066 1,326 0,060
35 1,439 0,025 1,861 0,076
42 1,848 0,058 2,238 0,054

Pro zakoupení zboží nám prosíme zavolejte (+420 773 466 954) nebo napište do formuláře Kontakty. Nebo nám pošlete e-mail na adresu: info@precoinvest.cz.

Koně

Byly provedeny biochemické rozbory krve koní a vyhodnocení biochemických výsledků u testované a kontrolní skupiny.

V průběhu studie jsme používali stejnou technologii krmení a chovu koní, dodržovali shodná preventivní opatření a dodržovali pitný režim. Kontrolní skupina byla vzhledem k farmářskému programu krmena pouze krmivy, vitamíny a minerálními látkami jako doplňky. Testovaná skupina byla krmena obdobně a navíc byl jako přísada do pitné vody i do krmné směsi použit rašelinovo-kapalinový koncentrát PRECOCARE.

Po zkrmování koncentrátu rašeliny a sapropelu PRECOCARE testované skupině koní došlo ke zvýšení hemoglobinu o 4,03 %, hematokritu o 7,9 % a erytrocytů o 35,21 %. Lze tedy říci, že s ohledem na neměnné podmínky chovu vede přídavek přípravku PRECOCARE do krmiva k pozitivní dynamice změn ukazatelů hematologického a biochemického profilu krve.

Použití přípravku PRECOCARE v krmné dávce vede k pozitivní dynamice v ukazatelích imunity. Na základě změn biochemických parametrů byly zjištěny následující zákonitosti:

 1. Snížení ALT (alanin-transaminázy) u testované skupiny o 9,7 % ve srovnání s kontrolní skupinou lze přičíst adsorpčním vlastnostem zkoumaných složek krmné přísady, což vzkazuje na hepatoprotektivní vlastnosti.

 2. Snížení hydrogenuhličitanů u testované skupiny je nižší o 23,3 %, což znamená, že koncentrát z rašeliny a sapropelu podporuje odolnost organismu vůči projevům acidózy.

 3. Hladina kreatininu v testované skupině se pohybuje v rozmezí 119,9 až 2,0 a stoupá o 25,2 %; v kontrolní skupině klesá o 12,1 %. Takovou změnu v rámci normálního rozmezí lze přičíst zvýšené svalové aktivitě a zlepšenému celkovému stavu zvířete.

 4. Močovina je v testované skupině nižší o 31,3 % (méně o 19,9 % než v kontrolní skupině) v kombinaci se zvýšením celkového proteinu, což svědčí o zvýšené syntéze bílkovin.

To může vést i ke zvýšené svalové aktivitě zvířat a pozitivnímu vlivu koncentrátu PRECOCARE s rašelinovým sapropelem na organismus zvířat.

Pro zakoupení zboží nám prosíme zavolejte (+420 773 466 954) nebo napište do formuláře Kontakty. Nebo nám pošlete e-mail na adresu: info@precoinvest.cz.

Krávy

Jedním ze současných problémů v chovu dojnic je výzva, jak zvýšit produkční dlouhověkost laktujících krav. Dalším důležitým problémem je udržení a zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat. Intenzifikace technologie chovu hospodářských zvířat vyžaduje použití krmných aditiv pro stabilizaci imunologických a biochemických procesů v organismu.

Po podání rašelinovo-sapropelového koncentrátu PRECOCARE testované skupině dojnic se hemoglobin zvýšil o 4,03 procenta, hematokrit se zvýšil o 7,9 procenta a erytrocyty se zvýšily o 35,21 procenta. Významný nárůst erytrocytů potvrzuje aktivaci hemopoézy.

Všechny studované ukazatele v testované skupině dojnic po krmení PRECOCARE ukazují na normální průměrné hodnoty, přičemž pokles hladiny glukózy lze považovat za projev vyšší odolnosti krav vůči stresu a zvýšení urey a kreatininu za projev vyšší proteosyntetické funkce jater. Poznatky založené na změnách hematologických a biochemických ukazatelů u laktujících krav i předchozí výzkumy rašelinovo-sapropelového koncentrátu PRECOCARE ukazují, že jeho složky nepřímo podporují produktivitu, snižují náchylnost ke stresu, vážou toxická xenobiotika a modulují imunitní systém.

Lze tedy říct, že s ohledem na neměnné podmínky chovu, přidáním rašelinovo-sapropelového koncentrátu PRECOCARE do stravy dojnic se vyskytuje pozitivní dynamika měnících se ukazatelů hematologického a biochemického profilu krve.

Průzkum hematologických a biochemických krevních profilů laktujících krav, porovnáním výsledků před a po doplnění do stravy dojnic rašelinovo-sapropelového koncentrátu PRECOCARE a analýzou změn vedou k následujícím závěrům:

 1. Látky obsažené v PRECOCARE pozitivně mění hematologické a biochemické profily krve krav.

 2. Zvýšení krevních ukazatelů lze považovat za adaptivní a kompenzační reakci organismu na napětí ve funkčních systémech.

 3. Přídavek dávky 0,5 ml koncentrátu PRECOCARE na kilogram živé hmotnosti do krmné směsi nebo vody je vhodný pro profylaxi hematologických a metabolických poruch u laktujících krav. Kurz trvá 4 týdny a lze jej opakovat po 2 až 4 týdnech podle náročnosti podmínek chovu na zdraví dojnic a potřeb farmy.

Prezentace a detaily

Pro zakoupení zboží nám prosíme zavolejte (+420 773 466 954) nebo napište do formuláře Kontakty. Nebo nám pošlete e-mail na adresu: info@precoinvest.cz. Brzy otevíráme internetový obchod a proces objednání bude probíhat jednodušší.

target

PRECO INVEST s.r.o.
Pod Barvířkou 3348/11, 
Smíchov, 150 00 Praha